Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(17. 3. 1983)


Problém č. 59

Ing. Miroslav Šindelář

Šachové umění 1972

Mat 4. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kd1, Va7, Vb8, Pd6, f6 (5), č. Kf7, Pe7 (2), mat 4. ťahom.

Pri riešení 8. (59.) problému dlhodobej riešiteľskej súťaže si musíte dať pozor na 2 zvodníky (zdanlivo dobré úvodné ťahy). Správnym riešením získate až 4 body do súťaže, avšak riešenie štvorťažky treba poslať do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V.


Riešenie problému č. 55 (Strelcová) zo 17. 2. 1983: 1.d6! tempo, 1...e6 2.Vh4 Kf5 3.Vh5 mat, 1...e:d6 2.Vde4+ Kd5 3.Je7 mat, 1...Ke6 2.d:e7 Ke5 3.e8D(V) mat (3 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred