Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(10. 3. 1983)


Problém č. 58

Hilding Fröberg

1. čestné uznanie

Memoriál A. Ančina 1978

Mat 3. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kc1, Df2, Sc3, Sg2 (4), č. Kh2, Vg4, Jd5 (3), mat 3. ťahom.

Problém uverejnený na diagrame konkuroval v súťaži vypísanej na počesť významného slovenského skladateľa Andreja Ančina.

Správne riešenie pošlite na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. Môžete získať 3 body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 54 (Taraba) z 10. 2. 1983: Zvodnosti 1.Dh3? a 1.J:c5? sú vyvrátené ťahom 1...d:c4! Po správnom 1.Dh1! a obranách 1...e3, e:d3, d:c4, c:b4 vychádzajú maty 2.Dc3, c3, D:e4, Sa7 (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred