Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(3. 3. 1983)


Problém č. 57

Ján Valuška, Zvolen

I. cena

Pravda 1967-1968

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ka8, Dc1, Je1, Sf4, Sh1, Pb3, c2 (7), č. Kc3, Sa1, Pe2, f5, f6 (5), mat 2. ťahom.

Majster športu Ján Valuška zo Zvolena spracoval v mereditke (problém, ktorý obsahuje najviac 12 šachových kameňov) recipročnú zámenu 4 párov matov. Na tému prídete, ak vzájomne porovnáte maty po zhodných obranách v riešení, pred riešením (zdanlivé hry) a po zvodnostiach.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Za vyriešenie problému môžete získať 2 body v dlhodobej riešiteľskej súťaži (súčasne prebor okresu Považská Bystrica).


Riešenie problému č. 53 (Solarczyk) z 13. 1. 1983: Zvodnosť 1.Vc8? hrozí 2.V:c4 a D:c4 mat, 1...J1e3 2.Dc3 mat, ale po 1...Vc6! mat nejde. 1.e4! hrozí 2.V:d5 mat, 1...J1e3, Vd6, S:e4, f:e4, Ve5, V:e4, J1c3 2.d:e3, Je2, D:b6, d:c3 mat (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred