Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(13. 1. 1983)


Problém č. 53

Rudolf Solarczyk, Ostrava

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (10–12)Kontrolná notácia: b. Kg1, Db4, Vd7, Ve8, Sf4, Je1, Jg3, Pa4, d2, e2 (10), č. Kd4, Va3, Ve6, Jd1, Jd5, Sg7, Sh1, Pb3, b6, c4, f5, g6 (12), mat 2. ťahom.

Ďalší originálny problém je druhým v dlhodobej riešiteľskej súťaži. Riešitelia musia dať pozor na zvodnosti (ťahy vedúce iba zdanlivo k riešeniu).

Svoje riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Za riešenie môžete získať 2 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred