Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(24. 3. 1983)


Problém č. 60

Jan Hartong

Problem 1962

Mat 2. ťahom (10–6)Kontrolná notácia: b. Kh8, Df2, Vb4, Vf8, Sf7, Sg7, Je4, Jg4, Pe5, h7 (10), č. Kf4, Sc4, Pb5, f3, f5, g5 (6), mat 2. ťahom.

V 9. probléme tohtoročnej dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 60) je spracovaná téma zámeny matov (v zdanlivých hrách a v riešení), pričom do obsahu je zabudovaná priama a skrytá batéria.

Za správne riešenie môžete získať 2 body, ale musíte riešenie poslať do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V.


Riešenie problému č. 56 (Bednár) z 24. 2. 1983: Zvodnosti 1.Sf3? a 1.Sh3? sú vyvrátené ťahmi 1...K:h5! a 1...g:h5! Po správnom 1.Vg1! tempo vychádzajú maty 2.Sf3, Sh3, po obranách 1...g:f5 (K:h5) a 1...g:h5 (K:f5). Zisk 2 bodov.

Riešenie problému č. 57 (Valuška) z 3. 3. 1983: Zdanlivé hry 1...Kd4, Sb2 2.De3, Dd2 mat. Zvodnosti 1.Jd3? a 1.Sd6?, ale po obranách 1...e1! a 1...f4! maty nejdú. Po správnom 1.Da3! tempo, idú po obranách 1...Kd4, Sb2 zamenené maty 2.Db4, Dc5 (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred