Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(24. 2. 1983)


Problém č. 56

Milan Bednár, Kurima

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (7–2)Kontrolná notácia: b. Kg7, Vd1, Ve4, Sg2, Pd3, f5, h5 (7), č. Kg5, Pg6 (2), mat 2. ťahom.

V piatom probléme dlhodobej riešiteľskej súťaže spracoval autor tzv. Banneho tému – zvodnosti sú vyvrátené vždy dvoma obranami.

Správne riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 52 (Bednár) zo 6. 1. 1983: Zvodnosť 1.De1? hrozí 2.De4 mat, 1...f2, g2, d5 2.De3, Dh4, De5 mat, ale po 1...Jc3! mat nejde. 1.Dc6! hrozí 2.De4 mat, 1...f2, g2, d5, Jc3 2.Je2, D:f3, Df6, D:d6 mat. –MC–


Vzad <<  >> Vpred