Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(21. 4. 1983)


Problém č. 63

Artur Mandler

Čas 1921

Mat 6. ťahom (4–1)Kontrolná notácia: b. Kh1, Vf3, Sg1, Sg2 (4), č. Ke6 (1), mat 6. ťahom.

Známy český skladateľ vytvoril zaujímavú a pre riešiteľov iste ťažkú šesťťahovú úlohu: hlavný variant sa delí na dva ďalšie podvarianty, pričom výsledné maty sú echové (t. j. opakujúce sa matové obrazce vždy na inom mieste šachovnice). Za správne riešenie posledného problému dlhodobej riešiteľskej súťaže (súčasne preboru okresu Pov. Bystrica) môžete získať 4 body, ak riešenie pošlete do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 58 (Fröberg) z 10. 3. 1983: 1.Sd4! tempo, 1...Vg8 2.Sf1+ Kh1 3.Dh4 mat, 1...Je3 2.Se5+ Vg3 3.S:g3 mat, 1...Jf4 2.Dg1+ Kg3 3.Sf2 mat, 1...V:d4 2.Sf1+ Kh1 3.Dg2 mat (3 body).

Riešenie problému č. 59 (Šindelář) zo 17. 3. 1983: Zvodnosti 1.D:e7? a 1.f:e7? nevychádzajú pre 1...Kg6!, resp. 1...Ke6! Preto 1.Vb5! tempo, 1...K:f6 2.d:e7 K ľub. 3.e8D Kd6 4.Dd7 mat, 1...Ke6 2.d:e7, K:f6, Kd6, Kf7 3.e8V, e8S, e8D; Kg6, Ke6, K:e8 4.Ve6, Va6, Vb8 mat, 1...Kg6 2.f:e7; K:f6, Kf7, Kh6 3.e8V, e8D, e8V; Kg6, K:e8, Kg6 4.Ve6, Vb8 mat (4 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred