Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(26. 5. 1983)


Problém č. 66

Josef Retter

I. cena

Hlas ľudu 1976

Mat 2. ťahom (10–10)Kontrolná notácia: b. Kg8, Db7, Vf2, Vg3, Sh2, Je8, Pd2, d3, e6, f7 (10), č. Ke5, Da1, Ve1, Vg6, Ja8, Jf8, Pa3, d6, g5, g7 (10), mat 2. ťahom.

Problém uverejnený na diagrame získal najvyššie ocenenie v VIII. medzinárodnom turnaji v skladaní dvojťažiek na tému napádania a blokovania voľných polí. Izraelský autor doplnil tému o cyklickú zámenu matov i obrán vo zvodnosti a riešení.

Riešenie pošlite na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Dvoch riešiteľov odmeníme knižnými cenami.


Riešenie problému č. 63 (Mandler) z 21. 4. 1983: 1.Vf1?, 1...Ke5!, preto 1.Vf2! Ke5 2.Vf1 Ke6 3.Sh2 Ke7 4.Sh3 Kd8 5.Sd6 Ke8 6.Vf8 mat, 3...Kd7 4.Ve1 Kc6 3.Sh2 Ke7 4.Sh3 Kd8 5.Sd6 Ke8 6.Ve1 mat, 3...Kc7 4.Vd1 Kb8 5.Sb6 Kc8 6.Vd8 mat, čo do náročnosti najťažší problém, ktorý narobil riešiteľom ťažkosti – za správne riešenie zisk 4 bodov.


Národná súťaž riešiteľov

V Kurime (okres Bardejov) sa uskutoční 25. júna 1983 2. ročník národnej súťaže v riešení šachových problémov. V určenom časovom limite budú riešitelia postupne v 6 kolách riešiť dvojťažky, trojťažky, štvorťažky, štúdie, pomocné maty a samomaty. Osem riešiteľov bude odmenených vecnými cenami.

Zúčastniť sa môžu všetci riešitelia z celej ČSSR. Usporiadateľ im hradí stravné a nocľažné, cestovné uhradí vysielajúca zložka. Prihlášky treba poslať najneskoršie do 17. júna 1983 na adresu: Milan Bednár, 086 21 Kurima č. 160.

Súťaž je výbornou príležitosťou pre riešiteľov z nášho okresu na konfrontáciu svojej výkonnosti s najlepšími z celej ČSSR. –MC–

Upozornenie: V budúcom čísle našich novín uverejníme vyhodnotenie dlhodobej súťaže, ktorá nedávno skončila.


Vzad <<  >> Vpred