Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(13. 5. 1983)


Problém č. 65

Leonid I. Zagorujko

I.-II. cena

Tímový zápas 1957/58

Mat 2. ťahom (6–8)Kontrolná notácia: b. Kh6, Df8, Vg7, Sg3, Je4, Jh2 (6), č. Kg2, Df2, Va1, Vg1, Sh1, Pa5, f3, h3 (8).

Ak má byť šachová úloha správna, musí spĺňať 3 podmienky: a) mať riešenie, b) mať iba jediné riešenie, c) základná pozícia musí byť odvoditeľná zo základného postavenia šachovej partie. Problém sovietskeho autora tomu "opticky" nenasvedčuje, no predsa spĺňa tieto podmienky. Riešitelia si však musia dať pozor na množstvo zvodností.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 1419 B1/D-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.


Riešenie problému č. 62 (Myllyniemi) zo 14. 4. 1983: Zvodnosť 1.Sg4? 1...V ľub., Vc1 2.Sa3, Sc3 mat, ale po 1...Va1! mat nejde. Preto je riešenie 1.Da3! tempo a po obranách 1...V ľub., Vc1, V:b2+ idú maty 2.Sc3, S:c1, D:b2 (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred