Vzad <<  >> Vpred

Šach

(29. 1. 1981)


Problém č. 19

Milan Bednár, Kurima

Contromossa 1980

Mat 2. ťahom (14-10)V tomto probléme, ktorý bol uverejnený v talianskom časopise, je si treba všimnúť zvodnosť 1.Dc1? hrozí 2.Dc5 mat, 1...b3 "A", Jd5 "B", Je4 "C" 2.Dc3, V:d5, Je6 mat a riešenia.

Riešenie problému č. 17 Šutara: 1.Kg5? 1...Ke3!, 1.b4? 1...e3!, 1.Da5? 1...Kg4!, 1.Dd6? 1...Ke3!, 1.Db2? 1...Kg4!, rieši: 1.Db4! tempo, 1...Kg4, e3, Ke3 2.D:e4, Df4, Dc3 mat. Prekvapujúca pestrosť so 7 kameňmi, kde vo zvodnostiach a v riešení ide 9 matov.

Problém vyriešilo 18 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Juraj Repka st., Kurima.


Vzad <<  >> Vpred