Vzad <<  >> Vpred

Šach

(8. 1. 1981)


Problém č. 17

Josef Šutara

3. pochvalná zmienka

Čs. šach 1988

Mat 2. ťahom (5-2)Zaujímavá miniatúrka s bohatým obsahom. Treba si všimnúť aj zvodnosti. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Správne riešenie problému č. 14: 1. riešenie: 1.Dg5! tempo 1...Kd5, Kd3, Kf3 2.Jf6, De3, Dg4 mat, 2. riešenie: 1.Db4+! tempo 1...Kd5, Kd3, Kf3, K:e5 2.Dd4, Sb5, Dg4, Dd4 mat. Bolo si treba všimnúť aj zvodnosti 1.Dh4+?, 1.Dc5? a 1.Df6? Skladba obsahuje zámeny matov a je zložená na tému česká škola úlohová. Problém vyriešilo 25 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva František Varmus, Komenského 23, Bardejov.

Správne riešenie problému č. 15: 1.0-0-0! tempo 1...b4 2.Jd4 c6 3.Je2 mat, 1...d4 2.V:d4 b4 3.Vc2 mat. Zaujímavý a prekvapujúci úvodník, ale obsah problému je dosť jednoduchý. Tento problém vyriešilo 20 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Zdeněk Fenďa, Partizánsky riadok 5, 056 01 Gelnica.


Vzad <<  >> Vpred