Vzad <<  >> Vpred

Šach

(15. 1. 1981)


Problém č. 18

Thomas Taverner, Veľká Británia

I. cena

Cassels Saturday Journal 1886

Mat 2. ťahom (8-7)Táto dvojťažka z minulého storočia riešiteľom určite narobí starosti s výberom úvodníka, ale netreba sa vzdať, ale vyriešiť a riešenie zaslať na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160 do 15 dní.

Riešenie problému č. 16 Müller: 1.Jf8? 1...e4! 1.Jdf6? 1...De4! 1.Jc5? 1...Jh4! Rieši: 1.J:e5! hrozí 2.Df5, Vg8 mat, 1...S:f5, V:e5, De4, Jh4, Sh7 2.Df5, Vg7, Dd8, Dc1, Jf7 mat. Problém vyriešilo 17 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Marian Cyprian, Dubnica nad Váhom.

Predbežný stav po štvrtom kole riešiteľskej súťaže:

11 bodov: Ing. J. Brabec, CSc., majster športu (Bratislava), J. Valuška, majster športu (Zvolen), Ing. J. Karel (Praha), I. Bandžuch (Sp. Vlachy), I. Dzuriš, S. Schullery, Ing. B. Tkáč, S. Škerlík (Bardejov), A. Hricek, J. Repka st., J. Repka ml. (Kurima);

9 bodov: Z. Fenďa (Gelnica), A. Kipikaša (Š. Michaľany), M. Cyprian (Dubnica), F. Varmus (Bardejov);

8 bodov: F. Česek (Kobyly);

7 bodov: P. Marušák (Bardejov), V. Varchol (Becherov);

6 bodov: F. Bednár (Kurima), J. Bicák (Bardejov), J. Hudák (Šiba), P. Studený (Giraltovce);

4 body: V. Kaščák (Bardejov);

3 body: J. Brodzák, Ľ. Fintor, J. Majerčin, J. Janek, J. Klesik, K. Skurka, M. Surgent, A. Sliva, J. Šurkala, J. Šurkala (Zborov), Ing. J. Lukáč, (Kurima), Ing. J. Cubjak, P. Marušák, P. Pollák, J. Kovaľ (Bardejov), Ing. J. Kovalič (Sp. N. Ves), F. Ondis (Lukavica).


Vzad <<  >> Vpred