Vzad <<  >> Vpred

Šach

(22. 12. 1980)


Problém č. 16

Dieter Müller

3. pochvalná zmienka

ÚV ČSZTV 1973

Mat 2. ťahom (9-11)V tomto probléme si treba dať pozor na správny úvodník, pretože problém obsahuje niekoľko zvodností. Riešenie treba zasielať na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160 do 15 dní.

Riešenie úvodného problému č. 13 II. ročníka riešiteľskej súťaže je nasledovné: zdanlivé hry 1...Sc7+, Sd6 2.De8, Jb6 mat, riešenie 1.Kb4! tempo, 1...Sc7, Sd6+ 2.De8, Jc5 mat. Skladba obsahuje recipročnú (dvojakú) zámenu dvoch čiernych obrán.

Problém správne vyriešilo 39 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Stanislav Škerlík, Komenského 21, Bardejov.


Vzad <<  >> Vpred