Vzad <<  >> Vpred

Šach

(27. 11. 1980)


Problém č. 13

Prof. Karol Mlynka

4. čestné uznanie

Memoriál Breyer 1973

Mat 2. ťahom (8-4)Týmto problémom začíname znova dlhodobú riešiteľskú súťaž, ktorá bude obsahovať 12 šachových úloh, prevažne dvojťažiek. Prví traja v dlhodobej súťaži budú odmenení hodnotnými knižnými cenami a okrem toho za riešenie každého problému bude jeden riešiteľ vyžrebovaný a odmenený knižnou cenou. Po 4., 8. a 12. kole uverejníme stav súťaže. Veríme, že sa všetci záujemci zapoja do tejto zaujímavej súťaže. Riešenie každého problému treba zasielať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160, ktorý vedie túto rubriku a ktorému môžete zasielať aj vlastné originály na uverejnenie.


Vzad <<  >> Vpred