Vzad <<  >> Vpred

Šach

(5. 2. 1981)


Problém č. 20

Herbert Ahues

III. cena

Schach-Echo 1962

Mat 2. ťahom (10-9)Taktiež pekná práca, ktorá bola zaradená do albumu FIDE. Na vysvetlenie dodávame, že do albumu FIDE sa vyberajú najlepšie skladby sveta za určité obdobie. V tomto prípade rok 1962-1964.

Riešenie problému č. 18 Taverner: 1.Jc3! tempo, 1...K:e3, Ve5, V:e3, Vľub-e, Vľub-6, d5, f:e3, Jf3ľub, Je5, d6, g5 2.Dc5, Vd3, Dd6, Da7, Ve4, Je2, J:f3, Db4, Ve4, Da7, Jf5 mat. Veľmi pekná a ťažká tempovka anglickej školy.

Problém vyriešilo 21 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Imrich Bandžuch, Spišské Vlachy.


Vzad <<  >> Vpred