Vzad <<  >> Vpred

Šach

(26. 2. 1981)


Problém č. 23

Anton Kipikaša, Ostrovany

originál pre PN

autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9-4)To, že aj táto rubrika je prínosom pre kompozičný šach svedčí aj to, že ďalší mladý autor z Prešovského okresu začína skladať šachové skladby.

Riešenie problému č. 20 Ahues: 1.Vf2? Se4!, 1.Vff3? Jh3!, 1.Vf5? Dc7!, 1.Vf6? Sc7!, 1.V:f7! hrozí 2.Jf4 mat, 1...Se4, Jh3, Dc7, Sc7, S:g5 2.Vf5, D:e2, Sg4, Jf6, V:g5 mat. Zasa spracovanie niekoľkých pekných zvodností.

Problém správne vyriešilo 18 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ivan Dzuriš z Bardejova.


Vzad <<  >> Vpred