Vzad <<  >> Vpred

Šach

(26. 3. 1981)


Dnes prinášame správne riešenie predposledného problému (číslo 23 od Kipikašu) našej riešiteľskej súťaže. 1.Sf1! hrozí 2.Dd6 mat, 1...Ve6, Vd5, Se6 (Sd5), Ve2, Vd7 (Ve6) 2.Dd4, Db5, Vb5, Sd4, Ve6 mat. Na začiatočníka výborný výkon.

Problém správne vyriešilo 15 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ing. Jozef Krajčí z Bardejova.


Vzad <<  >> Vpred