Vzad <<  >> Vpred

Šach

(9. 4. 1981)


Riešenie problému č. 24 Liburkin: 1.a7! f1D 2.V:f1 Vh2+ 3.Kc1!! Va2 4.b5! (Zabraňuje 4...V:a7. Na to by prišlo 5.Vf6+ Kg5 6.Va6! V:a6 7.b:a6 a výhra) 4...Va1+ (nejde 4...Kg7 pre 5.b6 Jc5 6.Vd1! a výhra) 5.Kc2! (Teraz je jasná podstata ťahu 3.Kc1!!. Keby teraz stál biely na d1, čierny by už ľahko udržal remízu) 5...Va2+ 6.Kb1 (Opäť rozhodujúci ťah. Nejde 6.Kb3? pre V:a7 7.Vf6+ Kg5! 8.Va6 Jc5+! remíza) 6...V:a7 7.Vf6+ Kg5! (Na líniu 7 nesmie, pretože by biely bral so šachom) 8.Va6 Jd6 9.V:a7 J:b5 10.Va5 a biely vyhrá.

Skutočne veľmi pekná štúdia na ukážku, ktorú vyriešilo 7 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ing. J. Brabec, CSc.

K riešeniu problému č. 23. Okrem predošlého riešenia ide aj vedľajšie riešenie, a to: 1.Dd6+! 1...Kb5, Kc4 2.Db4, Db4 mat.


Konečný stav riešiteľskej súťaže 1980/81:

33 bodov: Ivan Dzuriš a Stanislav Škerlík (Bardejov),

32 bodov: Stanislav Schullery (Bardejov),

31 bodov: Ing. J. Brabec, CSc. (Bratislava),

30 bodov: Z. Fenďa (Gelnica), J. Valuška (Zvolen),

28 bodov: I. Bandžuch (Sp. Vlachy), Ing. B. Tkáč (Bardejov),

26 bodov: V. Varchol (Becherov), J. Repka st., J. Repka ml. (Kurima),

25 bodov: Ing. J. Karel (Praha), F. Varmus (Bardejov),

22 bodov: A. Kipikaša (Š. Michaľany), P. Studený (Giraltovce),

21 bodov: M. Cyprian (Dubnica),

20 bodov: J. Hudák (Šiba), P. Marušák (Bardejov).

Prvým trom, ktorí dostanú pekné knižné ceny, blahoželáme, ale zároveň prosíme s. Schulleryho, aby uviedol celú adresu. Celkove sa v súťaži zúčastnilo 43 riešiteľov a celú súťaž viedol a vyhodnotil Milan Bednár.


Vzad <<  >> Vpred