Vzad <<  >> Vpred

Šach

(6. 8. 1981)


Problém č. 25

Ľudmila Strelcová, Sliač Kúpele

originál pre PN

autorkina prvá skladba

Mat 2. ťahom (7-4)KVALIFIKÁCIA NA MAJSTROVSTVÁ OKRESU V RIEŠENÍ ŠACHOVÝCH ÚLOH

Príležitosť pre riešiteľov

Dnes uverejňujeme 5 šachových úloh, z ktorých kto vyrieši aspoň tri, postúpi do okresného kola riešiteľskej súťaže.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci riešitelia z okresu Bardejov a aj riešitelia z iných okresov. Najlepší riešiteľ z nášho okresu a jeden riešiteľ mimo okresu budú odmenení knižnou cenou. Svoje riešenia zašlite do 20 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Problém č. 25 Ľudmila Strelcová, Sliač Kúpele, autorkina prvá skladba: (aj na diagrame): Biely: Ke1, Va1, Jd5, Sf4, Sh3, Pe2, h2 (7); Čierny: Kg1, Pd6, e3, f5 (4); mat 2. ťahom.

Problém č. 26 originál, Stanislav Schullery, Bardejov: Biely: Ka8, Da3, Va5, Vd8, Se8, Sh2, Jc4, Jh5, Pa7, c3, e2, e6 (12); Čierny: Ke4, Dh6, Vb6, Sb8, Jc6, Jg4, Pf2, f3 (8); mat 2. ťahom.

Problém č. 27 originál, Ľudmila Strelcová, Sliač Kúpele: Biely: Kc6, Db1, Sc7 (3); Čierny: Ka8, Sd4, Jb5, Jf8, Pa6, b6 (6); mat 2. ťahom.

Problém č. 28 originál, Milan Bednár, Kurima: Biely: Ke1, Da1, Vc7, Vd3, Sd8, Sh1, Pb3, f6, f5, g4, c2 (11); Čierny: Ke5, Vb5, Vg7, Pb4, b6, c3, f4, g6, (8); mat 2. ťahom.

Problém č. 29 originál, Stanislav Schullery, Bardejov: Biely: Kc1, Df6, Vf3, Ja7, Jb3, Sa6, Sc7, Pb4, b7 (9); Čierny: Ke4, Vb5, Sg2, Ja8, Pc3, d4, f7, g5, g6, (9); mat 2. ťahom.


Vzad <<  >> Vpred