Vzad <<  >> Vpred

Šach

(17. 9. 1981)


Vyriešili ste?

Začiatkom augusta sme uverejnili pre riešiteľov šachových úloh päť problémov, z ktorých tri bolo treba vyriešiť pre postup do okresného kola.


Tu sú správne riešenia:

problém č. 25: 1.Kd1! tempo, tiež vedľajšie riešenie 1.Sg3!;

problém č. 26: 1.Dc1! hrozí 2.Dc2 mat, úloha má žiaľ, aj vedľajšie riešenie 1.S:c6+;

problém č. 27: sme do súťaže nezapočítavali, pretože pri uverejnení došlo k chybe v kontrolnej notácii;

problém č. 28: rieši 1.Vc7:c3!;

problém č. 29: rieši 1.Vf2!, aj táto úloha má však vedľajšie riešenie 1.b:a8D!

Celkove mohli riešitelia získať 14 bodov, ale kto vyriešil len tri problémy, má tiež zabezpečenú účasť v okresnej riešiteľskej súťaži, ktorá sa uskutoční začiatkom októbra a každý úspešný riešiteľ dostane na ňu písomnú pozvánku.

Celkove sa súťaže zúčastnilo 15 riešiteľov, z toho 11 z nášho okresu. Knižnú cenu vyhráva František Bednár z Kurimy, z mimookresných riešiteľov Ivan Kiss, Šrobárová, 2664, Poprad.

-mb-


Vzad <<  >> Vpred