Vzad <<  >> Vpred

Šach

(19. 2. 1981)


Problém č. 22

Stanislav Schullery, Bardejov

originál pre PN

Mat 2. ťahom (13-11)Originálom pre naše noviny sa nám predstavuje mladý bardejovský skladateľ. V dvojťažke je spracovaná jedna zámena matu po 1...Jg5 2.D:c4 mat.

Riešenie problému zašlite do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Vzad <<  >> Vpred