Vzad <<  >> Vpred

Šach

(12. 2. 1981)


Problém č. 21

Christofer Morse

II. cena

British C. M. 1962

Mat 2. ťahom (12-6)Dvojťažka s pomerne ťažkým úvodníkom. Riešenie treba zasielať na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160, do 15 dní.

Riešenie problému č. 19 Bednár: 1.D:g3! hrozí 2.De3 mat, 1...b3 "B", Jd5 "C", Je4 "A" 2.Dc3, V:d5, Je6 mat. Spracovanie modernej Mlynkovej témy, kde obranné motívy sú: A - otvorenie čiernej figúry, B - uvoľnenie poľa zaclonením, C - priama ochrana matového poľa.

Problém správne vyriešilo 19 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Adam Hricek, Kurima.


Vzad <<  >> Vpred