Vzad <<  >> Vpred

Šach

(12. 3. 1981)


Riešenie problému č. 21 Morse: 1.Df8! tempo, 1...Sc4, Sd1, Sc2, S ľub., Je6, J:c5, Jd5, Je7 ľub., a3 2.Jf3, V:d1, J:e6, Vd1, Vf3, Sc3, J:e6, Sc3, J:b3 mat. Problém s pomerne ťažkým výberom úvodníka.

Problém správne vyriešilo 20 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Gabriel Češek.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole:

19 bodov: Ing. J. Brabec, CSc. (Bratislava), I. Bandžuch (Sp. Vlachy), I. Dzuriš, S. Schullery, S. Škerlík, F. Varmus, Ing. B. Tkáč (Bardejov), Z. Fenďa (Gelnica), A. Hricek, J. Repka st., J. Repka ml. (Kurima), Ing. J. Karel (Praha), J. Valuška (Zvolen),

17 bodov: M. Cyprian (Dubnica), V. Varchol (Becherov),

16 bodov: P. Studený (Giraltovce),

15 bodov: P. Marušak (Bardejov), A. Kipikaša (Š. Michaľany),

12 bodov: G. Češek (Kobyly), J. Hudák (Šiba),

10 bodov: V. Bednár (Janovice),

8 bodov: F. Bednár (Kurima), V. Kaščák (Bardejov) atď.

Celkove súťaží 42 riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred