Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 11. 1967)


Úloha č. 43

Ing. Vojko Bartolović

I.-II. cena

Revista de Sah 1956

Mat 2. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Ka2, De1, Vf4, Vg7, Sg8, Jd3, Je7, Pf5, h6 (9), č. Kf6, Va5, Vh5, Sf8, Sh7, Jb6, Jd4, Pa3, h3 (9). Vynikajúca úloha, ktorá má 4 zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 41: 1.Kc7-b7 a čierny je v nevýhode ťahu. Na 1.Sf1-e2 Jg7-f8+, 1...Je1 ľub. 2.Jf4-e3 mat, 1...Jg7 ľub. 2.Jf4:e6 mat, 1...a4-a3 2.Ja1-b3 mat, 1...a6-a5 2.Vb4:b5 mat, 1...d5-d4 2.e3:d4 mat. Žiaľ, inak pekná úloha č. 40 ukázala sa byť v druhom variante neriešiteľná v predpísanom počte ťahov, ako na to poukázali niektorí súťažiaci, lebo po 5.Vf3:f4 Kf5-e5 6.Vf4-g4+ Ke5-f5 7.Vg4-g5 mat Pretože niektorí riešitelia si neuvedomili, že po 5. ťahu bieleho nie je mat, niektorí proste oznámili, že úloha je neriešiteľná a niektorí poukázali na to, že mat je možný, ale až 7. ťahom, sme nútení pre nekorektnosť túto úlohu zo súťaže vyškrtnúť.

V dôsledku toho je


Stav po 6. kole

M. Kriško (Vyšný Orlík) a I. Sukovský (Prešov) po 12 bodov. Ing. J. Karel (Praha) a L. Zvada (Biele Vody) po 10 bodov. M. Jaklovský (Šaca), M. Kižik (Košice), L. Kočík (Košice), J. Majerčák (Levoča) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 9 bodov. E. Cuperová (Bardejov), J. Fábry (Medzev), A. Heinrich st. (Jasov), J. Kerteš (Bystré n/T.) a L. Lešňanský (Bystré nad Topľou) po 7 bodov. J. Köteleš (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 5 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa) a T. Horváth (Valaliky) po 4 body. J. Čurlík (Hanušovce), M. Murajda (Drienov) a M. Tančak (Košice) po 2 body.


Odkazy redakcie

L. Kočík, Košice: Úlohu treba opraviť, snáď preložením bieleho kráľa na pole c6, lebo 1...Jg7-e6+ a po 1...d3 je duál.

I. Sukovský, Prešov: Obe vaše úlohy sú nekorektné, lebo v jednej je možné prozaické 1.De8-g6+ s matom ďalším ťahom a v druhej po 2.Sd1:c2+ b3:c2.


Vzad <<  >> Vpred