Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 11. 1967)


Úloha č. 42

Joseph Edmund Peckover

I. cena

Szachy 1957

Biely na ťahu remizuje (3–4)Kontrolná notácia: b. Kc2, Ve3, Pe4 (3), č. Kg3, Pe5, e6, f3 (4).


Riešenie problému č. 40: 1.Je1-c2 hrozí 2.Vh2:f2+, alebo 2.Vc7:c5+, alebo Jc2-e3 mat, 1...Vc1:c2 obe čierne veže sa dostali na jednu horizontálu a prekážajú jedna druhej. 2.Vh2:f2+ Vc2:f2 3.Vc7:c5+ Dh1-d5 4.Vc5:d5+ Sb8-e5 5.Vd5:e5 mat, 1...Va2:c2 to isté sa opakuje, ale po vertikále. 2.Vc7:c5+ Vc2:c5 3.Vh2:f2+ Dh1-f3 4.Vf2-f3+ Sb8-f4 5.Vf3:f4 mat.


Stav súťaže po 5. kole

M. Kriško (Vyš. Orlík) 14 bodov. L. Kočík (Košice) 11 bodov. Ing. J. Karel (Praha), I. Sukovský (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 10 bodov. E. Cuperová (Bardejov), J. Fábry (Medzev), A. Heinrich st. (Jasov), M. Jaklovský (Šaca), M. Kižik (Košice), J. Kerteš (Bystré nad T.), J. Majerčák (Levoča), L. Lešňanský (Bystré nad Topľou) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 7 bodov. J. Köteleš (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 5 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa) 4 body. J. Čurlík (Hanušovce), T. Horváth (Valaliky), M. Murajda (Drienov) a M. Tančak (Košice) po 2 body.


Odkazy redakcie

Š. Burkuš, Veľká Tŕňa: Samozrejme máte pravdu a ide o prepis. Na ťah čierneho 1...Jh8-f7 nasleduje 2.Jd4:e6 s matom nasledujúcim ťahom.


Vzad <<  >> Vpred