Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.2.1966)


Problém č. 58J. Beszczyński

Arbejder Skak 1955

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka7 Da6 Vc1 Ve7 Sa3 Sg6 Jb3 Jf7 Pc6 e2 (10 kameňov), čierny Kd5 Dh1 Sb1 Sb2 Jc2 Jf3 Pc5 c7 d4 e5 g4 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Treba si všimnúť pripravené maty po počiatočných ťahoch čierneho d3, c4, e4, Jc2~, Jf3~ a porovnať ich s variantmi po úvodníku. Aká súvislosť sa tu objaví? Piatich správnych riešiteľov dnešného problému odmeníme knihou. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 55 (Mackenzie) z 22. januára: Viacerí riešitelia správne objavili intenciu autora: 1.Jb7 s batériovými matmi po 1...Sg8, Vg3 (Vh3), Je6, Vf4 (V:d3, Ve4), Kd4 a s mnohými bezduálovými doplnkovými variantmi v tempovej pozícii. Knižné ceny vyhrávajú: Viera Královičová, Vieska nad Žitavou 76, p. Slepčany, okr. Nitra, Marek Peško, Veľké Kapušany, Ubikácie ZVIL Plzeň, blok C, Jaroslav Pavlovský, Prešov, Leningradská 18, Ján Slivka, Vígľaš 199, p. Zvolenská Slatina a Pavel Závodník, Vyšný Koniec 267, p. Turzovka, okr. Čadca.


* * *

Pamiatku zosnulého šachového majstra Ladislava Prokeša uctíme reprodukciou jeho víťaznej miniatúrky, zahranej pred 40 rokmi vo Viedni.


Strelcova hra

Biely: Prokeš               Čierny: Spielmann

1.e4 e5 2.Sc4 Jf6 3.d4 e:d4 4.Jf3 J:e4. Zisk pešiaka je veľmi vábny, ale súčasne znamená stratu času potrebného pre rýchly vývin figúr. Spielmann bol tej mienky, že sa mu podarí včas ukončiť vývin a potom pozornou obranou uhájiť prevahu pešiaka až do koncovky. Sústredenému obranárovi by sa azda podarilo realizovať taký plán, ale Spielmann bol známym útočníkom. Preto mal radšej voliť ťahom 4...Jc6 prechod do hry dvoch jazdcov v obrane, resp. do zložitých variantov útoku Maxa Langeho. 5.D:d4 Jf6 6.Sg5 Se7 7.Jc3 0-0. Tento ťah treba považovať za osudnú chybu. Robiť rošádu na kráľovské krídlo, kde čoskoro dobyjú biele figúry rozhodujúcu prevahu, rovná sa samovražde. Logickejšie bolo 7...Jc6 8.Dh4 d6 9.0-0-0 Se6 a čierny sa mohol neskôr rozhodnúť, na ktoré krídlo chce rošovať. Pachman odporučuje 7...c6 8.0-0-0 d5 9.Vhe1 Se6 10.Sd3 Jbd7 s lepšou hrou čierneho. Toto postavenie je však predmetom zaujímavého teoretického sporu. Estrin totiž našiel pokračovanie 11.Dh4 Jc5 12.Jd4 Jfd7 13.S:e7 D:e7 14.D:e7+ K:e7 15.f4 so sľubnou hrou bieleho. 8.0-0-0 Jc6 9.Dh4 d6 10.Sd3. Hrozby bieleho sú síce priamočiare, ale brániť sa proti ním je prakticky nemožné. Nasledujúce zoslabenie kráľovského krídla využije biely pôsobivou obeťou strelca. 10...h6 11.S:h6 g:h6 12.D:h6 Ve8 13.Jg5 a čierny sa vzdal, pretože nemohol nájsť obranu proti matu. Mohlo nasledovať 13...Sf8 14.Sh7+ Kh8 15.J:f7 alebo 13...Se6 14.Sh7+ Kh8 15.J:e6 f:e6 16.Sf5+ Kg8 17.S:e6 taktiež s matom. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred