Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.2.1966)


Problém č. 59G. Jönsson

podľa H. Hermansona

Problem 7.1960

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh8 De8 Vd5 Vf5 Sb4 Se6 Jc1 Jh2 Pa6 d3 (10 kameňov), čierny Ke3 Va2 Vg1 Sb3 Sh6 Jf1 Jg8 Pa7 b5 c2 e4 g7 (12 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Úloha má zdanlivú hru 1...e:d3 2.Sg8 mat, 6 zvodností, po ktorých na obranu 1...e:d3 vychádza iný mat a napokon riešenie. Obsahuje 8-fázovú zámenu jedného matu a riešitelia by mali celý tento zamýšľaný obsah nájsť. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 56 (Bairdová) z 29. januára: 1.Dg4 a hrozí síce niekoľko odťahov jazdca, ale po každom ťahu čierneho vychádza presne jeden mat – koloskok jazdca a ešte niekoľko ďalších variantov, spomedzi nich asi najzaujímavejšie 1...Ja5, Ja3 2.Jb6, b3 mat. Knižné ceny vyhrávajú: Jozef Baník, Ružomberok, ul. Februárového víťazstva 42, Ján Derdák, Košice, B. Nemcovej 10, Študentský domov, Ján Grančič, Martin, ul. Dukelských hrdinov 3, Juraj Nagy, Nové Zámky, ul. kpt. Nálepku 2 a Lukáč Studený, Tesla Vráble, okr. Nitra.


Novostrategická škola

Vývoj problémového šachu podobne ako vývoj hudby znamenal postupný zánik jednotlivých škôl alebo aspoň ich transformáciu do nových polôh, alebo do nových oblastí. Dnes už prakticky nijaký hudobný skladateľ netvorí hudbu v štýle Mozarta, Beethovena, Čajkovského alebo Dvořáka a tak isto už nevznikajú šachové skladby v štýle d'Orvillea, Andersena, Bayera alebo Mackenziho. Zo starých škôl sa ešte drží česká, predovšetkým v mnohoťažkách, a badať aj jej uplatnenie v exoproblémoch. Z novších prekvitá novonemecká v mnohoťažkách a strategická v trojťažkách. A čo ortodoxné dvojťažky? Boli by už prakticky odbavené, keby nie veľkého objavu, ktorý vlastne nevznikol v jednej hlave a naraz, ale prišiel s vývojom akosi spontánne a spočiatku ani nie uvedomele. Tým objavom je oblasť "zdanlivých" či "iluzórnych" kombinácií. Je to niečo ako moderná hudba, niečo celkom nové, širokým masám zrozumiteľné až po dôkladnom vysvetlení. Keďže táto nová škola vznikla na pôde školy strategickej, nazývame ju novostrategická.

V novostrategických problémoch sa podstatná zložka obsahu prenáša do variantov po začiatočných ťahoch čierneho, alebo do variantov po zvodníkoch alebo pokusoch. Riešiteľ sa pritom musí vžiť do úlohy akéhosi porovnávateľa: hľadá súvislosti a rozdiely medzi jednotlivými zložkami obsahu. Možností je veľa a sotva by sme ich dokázali objasniť v rubrikovom článku, zameriame sa preto zatiaľ iba na dve najtypickejšie tematické skupiny: tzv. zámenu matov a zámenu obrán. Naše februárové problémy ukazujú na rozličné realizácie týchto myšlienok.

K tematickému okruhu novostrategickej školy sa ešte príležitostne vrátime, veď to je oblasť, s ktorou sa chtiac-nechtiac musí oboznámiť každý súčasný záujemca o problémový šach, či už skladateľ alebo riešiteľ. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred