Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(7.7.2001)


Skladba č. 95Konrad Bayer

The Era 6.7.1856

Mat 9. ťahom (8–10)Konrad Bayer z Olomouca (10.11.1828 – 15.10.1897) bol v 50. a 60. rokoch 19. storočia pokladaný za kráľa či majstra sveta v kompozičnom šachu. Stal sa zakladateľom tzv. staronemeckej školy a zvíťazil vo väčšine skladateľských súťaží svojej doby, vrátane historicky prvej medzinárodnej súťaže londýnskeho týždenníka The Era v roku 1856. Najvyššiu úroveň dosiahol vo štvorťažkách a päťťažkách s náročnými kombinačnými ideami, často zakončenými modelovým matom. Ale azda najviac ho preslávila deväťťažka, ktorej 145. výročie uverejnenia si pripomenieme o 5 dní. Vzhľadom na to, že biely v nej obetuje skoro všetko, čo má, vtedajších riešiteľov táto skladba priamo šokovala a dostala prívlastok „nesmrteľná“. Aj keď vývoj šiel ďalej a od tých čias vzniklo veľa náročnejších, zaujímavejších a efektnejších skladieb, názov jej už ostal. Nakoniec aj dnes ešte môže priniesť neobyčajný zážitok, najmä keď riešiteľ ani netuší, čo by mohlo byť jej ideou, ale po riadnej námahe sa mu podarí riešenie zvládnuť. Môžete sa pokúsiť.

Kontrolná notácia: b. Kc5 Dd8 Va4 Vb4 Sh5 Jf5 Pd3 f2 (8), č. Kh7 Df7 Vf3 Sd1 Sh2 Je2 Pd5 e6 f6 g6 (10), biely začne a dá mat najneskôr deviatym ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 94 (Lörinc – pomocný mat šiestym ťahom, bez bieleho kráľa): Nevychádza kombinácia typu 1.Vb1 2.Vd1 3.Vd7 4.Dd1 5.Dd5 6.Kd6 Jc8(?) mat, lebo na biele pole sa biely jazdec môže dostať iba nepárnym počtom ťahov. Preto 1.Kd6 J:c4+ 2.Kd5 Ja5 3.Ve4 J:c6 4.Dd4 J:a7 5.Vd6 Jc8 6.c6 Jb6 mat – a jazdec je tam, kde bol na začiatku. (ff)


Vzad <<  >> Vpred