Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(14.7.2001)


Skladba č. 96Peter Gvozdják

I. cena

Hlas ľudu 1992

Mat 2. ťahom (11–8)Album FIDE 1992-1994, oficiálna zbierka najlepších skladieb z daného obdobia, vraj práve vyšiel. Jeho cena síce ešte nie je známa (bude sa predávať na svetovom kongrese v Holandsku), ale dostali sme dôležitejšiu informáciu o výsledkoch slovenských skladateľov. Sú potešujúce, keďže prekonávajú všetky doterajšie albumy. Pričinením 15 autorov dosiahlo naše „družstvo“ 44,67 bodu: P. Gvozdják a J. Valuška po 8, Z. Labai 7, Ľ. Lačný 5,5, E. Klemanič 5, L. Salai jr. a Š. Sovík po 2, M. Hlinka 1,67, L. Packa 1,5, K. Mlynka a S. Vokál po 1, J. Brabec, I. Garaj, Ľ. Lehen a J. Lörinc po 0,5. Zásluhou svojho výsledku splnil normu na udelenie titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu Gvozdják a veľmi sa k nej priblížili Labai a Sovík. Z jednotlivých žánrov slávili mimoriadny úspech naše dvojťažky s 31,5 bodu. Za exoskladby sme dosiahli 5,5 bodu, trojťažky 4, štúdie 1,67, mnohoťažky a pomocné maty po 1, zatiaľ čo v samomatoch tentoraz nemáme zastúpenie. K výsledkom sa ešte vrátime pri celkovom hodnotení našich autorov za obdobie 1914-1994.

Kontrolná notácia: b. Ke8 Dh7 Va4 Vg5 Sd3 Se7 Jd2 Jg7 Pb2 c4 f2 (11), č. Kd4 Vc3 Ve1 Sg3 Je5 Pc6 d7 f3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dovolíme si zatipovať, že táto dvojťažka (so zvodnosťou 1.Va5?) sa dostala do Albumu FIDE. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 95 (Bayer – mat deviatym ťahom): 1.Vb7 D:b7 (najlepšie) 2.S:g6+ K:g6 3.Dg8+ K:f5 4.Dg4+ Ke5 5.Dh5+ Vf5 6.f4+ S:f4 7.D:e2+ S:e2 8.Ve4+ d:e4 9.d4 mat! Biely obetoval šesť kameňov, aby nakoniec dal mat jediným pešiakom. Ktorému šachistovi by sa takáto kombinácia mohla nepáčiť? (ff)


Vzad <<  >> Vpred