Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(30.6.2001)


Skladba č. 94Juraj Lörinc

1. čestné uznanie

StrateGems

2. tematický turnaj 1999

Pomocný mat 6. ťahom (1–11)Aj keď sú úspechy v kompozičnom šachu ťažko merateľné, predsa len môžeme povedať, že pravdepodobne najúspešnejším slovenským šachovým skladateľom je Juraj Lörinc z Dubnice nad Váhom (nar. 17.9.1973, absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, pracovník Národnej banky Slovenska). Za necelých 10 rokov od prvotiny vytvoril okolo 300 skladieb (z toho 40 spoločných), ale získal už 170 vyznamenaní na turnajoch (z toho takmer 50 cien). Práve tá „hustota“ vyznamenaní (vyše 17 za rok) je u nás zrejme rekordná. A pritom vyvíjal aj rozhodcovské (11 súťaží, dnes už medzinárodný rozhodca FIDE), publikačné (séria článkov) a redaktorské (PAT A MAT) aktivity. Pokiaľ ide o tvorbu, orientuje sa takmer výlučne na moderné exožánre, ako sú napríklad rozličné nekonvenčné figúry, nové pravidlá a podobne. V tejto oblasti už dnes patrí k svetovej triede. Ako príklad z Lörincovej tvorby sme vybrali pomocný mat bez bieleho kráľa. Zdalo by sa, že čierny premiestni vežu na d7, dámu na d5 a kráľa na d6, aby vyšiel mat Jc8, ale to je len „fatamorgána“, ktorá by vyšla, keby mal biely kráľa.

Kontrolná notácia: b. Jb6 (1 – bez kráľa), č. Ke7 Da4 Va6 Vb4 Se5 Se6 Pa7 c4 c5 c6 c7 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr šiestym ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 93 (Maranďuk – mat tretím ťahom): 1.Dg3 tempo, 1...Jc3~ 2.Sd3+ Kf6 3.Dg6 mat, 1...Je4! 2.Se6+ Kf6 3.Se5 mat, 1...c5 2.Se5! tempo, 2...Jc3~ 3.Sd3 mat, 2...Je4 3.Se6 mat (navyše 1...Kf6 2.Se6 atď.). Predĺžená obrana jazdca v prvom, ale aj druhom ťahu, a to všetko v miniatúrke. (ff)


Vzad <<  >> Vpred