Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(23.6.2001)


Skladba č. 93Michajlo Maranďuk

I. cena

JT Šachnazarian 1999

Mat 3. ťahom (4–3)V posledný májový deň bola pripravená zásielka 20 slovenských skladieb na zápas s Ukrajinou. Podieľa sa na nej 15 autorov: v trojťažkách Novomeský, Labai, Opalek, Mlynka, v štúdiách Salai jr., Kekely, Sivák, Širáň, v samomatoch Sovík, Lačný, Mlynka, Labai, Vokál a v exodvojťažkách Brabec, Klemanič, Kovalič, Lehen a Mlynka. Azda najviac šancí na úspech máme v exodvojťažkách, kde sa našim autorom podarilo zložiť veľmi náročné trojfázové skladby, ktoré všetky prekračujú predpísanú tému. Viacero zaujímavých námetov a spracovaní však nájdeme aj v ostatných oddeleniach. Najviac obáv sme mali z trojťažiek (s témou zámeny modelových matov vo forme núdzovky), ale aj tam sa nakoniec podarilo vytvoriť pekné veci. Vo výsledku sa bude hodnotiť najlepších šesť skladieb v každom oddelení (po tri z oboch družstiev) bodmi 7-5-4-3-2-1. Ako to dopadne, budeme môcť hádať, až keď dostaneme skladby súpera – to by sa malo udiať ešte tento mesiac. Riaditeľ zápasu, M. Dragoun z Prahy, už rozoslal skladby rozhodcom (Manolescu, Selivanov, Rosolak, Tura), takže približne o dva mesiace by mohli začať chodiť výsledky. Samozrejme, Magazín SME bude pri tom.

Kontrolná notácia: b. Kd7 Dg7 Sb8 Sc4 (4), č. Kf5 Jc3 Pc6 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 92 (Šošin): 1.Jd5 hrozí 2.Db4+ K:d5 3.Je7 mat, 1...K:d5 2.Db5+ Ke4 3.D:b7 mat, 1...Jd3 2.Jd6+ K:d5 3.c4 mat, 1...Vf1 2.Jde3+ Kc3 3.Da5 mat, 1...e4 2.Db4+ K:d5 3.Db5 mat. Vynikajúca trojťažka českej školy s piatimi modelovými matmi. Za napísanie hrozby a každého variantu (do druhého ťahu) sa dávalo po jednom bode. Kto celé riešenie zvládol za 20 minút, môže sa pokladať za veľmi dobrého riešiteľa. (ff)


Vzad <<  >> Vpred