Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 1. 1965)


Problém č. 166

Jurij Berežnoj, SSSR

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: bKc1 De8 Vd3 Sa6 Sh2 Jg8 Pe4 (7), čKe6 Se7 Jd6 Jg6 Pc7 (5) – dvojťažka. Prosíme čitateľov, aby oznámili aj ostatným záujemcom, že šachový kútik býva v Ľude už pravidelne každú SOBOTU.


Z galérie zahraničných časopisov

Probleemblad je holandský šachový časopis, vydávaný zväzom holandských problémistov. Vychádza 6 krát do roka (vždy dvojčíslie) s rozsahom 12–16 strán, šéfredaktorom je E. Visserman. Usselinexstraat 151, Den Hagg – popredný skladateľ trojťažiek. Originálne príspevky má na starosti Jan Hartong, Maastorenflat Schiedamsedijk 198, Rotterdam 1, jeden z najlepších svetových skladateľov dvojťažiek. Na túto adresu môžete počas roka zasielať dvojťažky, trojťažky a viacťažky, lebo v týchto kategóriách tam beží pravidelný skladateľský ročný turnaj o ceny. Je to aj jedna z možností ako si tento časopis zaobstarať, lebo žiaľ cestou dovozu zahraničnej tlače sa u nás objednať nedá (nie je to škoda?). Komu totiž v Probleemblade uverejnia úlohu, dostane zadarmo časopis so svojou úlohou a jej riešením a časopis s výsledkom turnaja (bez ohľadu na to, či sa úloha umiestnila) teda 3 Probleemblady. Okrem toho tu každý rok bývajú vypísané rôzne tematické turnaje. Časopis prináša podrobné výsledky z vlastných a iných turnajov. Teoretické články má na starosti P. le Grand, Jozef Israelsplein 3a, Groningen. Súťaž rekonštrukčných úloh vedie B. S. Witte, van Nideckstraat 27b, Rotterdam 4 (je dané riešenie – treba k nemu zložiť úlohu). Sekretárom časopisu je skladateľ Jacob Haring, známy aj našim čitateľom, (Paul Gabrielstraat 27, Den Hagg). Stálymi spolupracovníkmi sú: G. Smit, Schotersingel 113, Haarlem a Dr. C. Goldschmeding, Arthur van Schendellaan 21, Ede. Na všetky tieto adresy sa môžete obrátiť s požiadaním o trvalú výmenu (najlepšie v nemčine) napr. za Čs. šach a takýmto, spôsobom si zaobstarať tento vynikajúci a pre každého problémistu nevyhnutný časopis. I. G.


Vzad << >> Vpred