Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 4. 1965)


Problém č. 176

Milivoj S. Nešić, Juhoslávia

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (4+6=10)Kontrolná notácia: bKh3 Dg1 Sc1 Jf8 (4), čKh5 Va5 Vc6 Jc3 Jh2 Ph4 (6) – dvojťažka. Pekný pozdrav zo slnečnej Juhoslávie.

Riešenie problému č. 166 (Berežnoj) z 28. 1. 1965. Autorova intencia 1.Vf3 ale aj 6 vedľajších riešení, ktoré našiel Labai: 1.Vd4, Vd2, Vd1, Sg3, Sf4, V:d6+.

Riešenie problému č. 167 (Vasquez) zo 4. 2. 1965. Pokus 1.Vc2? viazne na 1...Jh7! Rieši 1.Ve2 Jednoduchá úloha.

Riešenie problému č. 168 (Popov) z 11. 2. 1965. Autor opravil úlohu pridaním čPf5 (bez neho je vedľajšie riešenie 1.Sb7!). Pokusy 1.Ve4~?, Vc4? viaznu na 1...Jd4!, J~! Rieši 1.Ve1 hr. 2.Sb7 mat, 1...J~, Jd4 2.Se2, Vf1 mat.

Riešenie problému č. 169 (Šilkov) z 18. 2. 1965. Zvodnosti 1.Da6?, Da7? viaznu na 1...d3!, Jb6! pričom maty po 1...Kd3, Ke5 sú zamenené. Rieši 1.Da4 tempo, 1...Kd3, Ke5, d3, J~ 2.Jf2, De8, Ve8, D:d4 mat. Veľmi dobrá úloha.

Riešenie problému č. 170 (Tikkanen) zo 4. 3. 1965. Zd. hry 1...Je6, J:e2 2.Sc6, Sc2 mat vyjdú po úvodníku 1.Dd7 v obrátenom poradí. Vtipná recipročná zámena dvoch matov.

Riešenie šachového oriešku č. 2 zo 4. 3. 1965. 1...Df2+! V:f2 g:f2+ 3.Kh1 Jg3 mat.


Prečo odstúpil Botvinnik?

Všetkých šachistov iste prekvapila správa, že bývalý majster sveta Michail Botvinnik nenastúpi do turnaja kandidátov. Dôvod, ktorý udal je vek: 54 rokov. Väčšina "zasvätených" však tvrdí, že nejde o podstatný dôvod. Botvinnik svojím odstupom protestuje proti tomu, že medzinárodná šachová federácia FIDE jeho prvého zbavila možnosti vyzvať svojho premožiteľa na odvetu. (Protestuje tým aj zároveň proti veľmi zdĺhavému postupu majstrovstiev sveta, ktorý uberá na príťažlivosti a podstatne zaťažuje všetkých šachistov.) I. G.


Vzad << >> Vpred