Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 2. 1965)


Problém č. 167

L. Vasquez, Argentína

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: bKh6 Dd8 Vd2 Vg5 Jd4 (5), čKd6 Va6 Jf8 Pd7 (4) – zaujímavá dvojťažka z ďalekej Argentíny.


Z miniatúrnych partií veľmajstrov

V dnešnej partii skoro prehral známy "obranár" Korčnoj s majstrom sveta.


b: Petrosian – č: Korčnoj

Anglická hra

1.c4 c5 2.Jf3 Jf6 3.d4 c:d4 4.J:d4 g6 5.Jc3 d5 6.Sg5 (teória odporúča 6.c:d5) 6...d:c4 7.e3 Da5 8.S:f6 e:f6 9.S:c4 Sb4 10.Vc1 a6 11.0-0 Jd7 12.a3 Se7 (12...S:c3 bolo lepšie) 13.b4 De5 (lepšie bolo opäť na d8) 14.f4! Db8 (po D:e3+ 15.Kh1 by boli v útoku všetky biele figúry) 15.S:f7+!! K:f7 16.Db3+ Ke8 17.Jd5 Sd6 18.Je6 b5 19.Jdc7+ Ke7 20.Jd4 Kf8 21.J:a8 a čierny v beznádejnej pozícii sa vzdal.

Autori problému č. 134 (Backe a Dijk) opravujú svoju úlohu nasledovne: bKa7 Da2 Vh4 Je4 Jg4 (6), čKd3 Vf1 Jd7 Pc3 (4) – mat 2. ťahom. Zvod. 1.Jd6? 1...Va1, Jb6 2.Jf2, Je5 mat, viazne na 1...Vf4! Rieši 1.Je3 hr. 2.Dc4 mat, 1...Va1, Jb6, Kd4 2.Jf2, Jc5, Dd5 mat. Moderné spracovanie polobatérie so zámenou dvoch matov po zvodnosti. Pretože podľa predbežného výsledku dostala úloha v 1964 v našom časopise 1. čestné uznanie, prosíme čitateľov, aby preskúmali korektnosť úlohy a prípadné závady nám oznámili.

Riešenie problému č. 153 (Jankovič) z 2. 12. 1964. 1.Sc5 1...Se5 2.Db3 aj c4 mat, čo je škodlivý duál (max. 3 body). Autor opravuje úlohu nasledovne: bKa3 Dc4 Sf5 Sg5 Jb5 Jg7 Pb6 (7), čKe5 Vf6 Sh7 Jb3 Pd4 – mat 2. ťahom. Zvod. 1.Jc3? 1...Kd6, Vd6 2.Dc7, De2 mat, viazne na 1...Sg8! Rieši 1.Se6 hr. 2.Dd5 mat, 1...Se4, Ke4 2.Dc7, De2 mat – pekná zámena obrán. Prosíme prípadné nekorektnosti oznámiť na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 154 (Janovčik) z 2. 12. 1964. Pokusy 1.Vd7?, Vb7?, Vc3? viaznu na 1...Vc4!, S:e6!, Vc4! Rieši 1.Vc3 Dobrá úloha s brilantnou konštrukciou.

Riešenie problému č. 155 (Dijk) z 9. 12. 1964. 1.Sb4 hrozia 4 maty 2.Da3, Db3, Sb3, Jc3 mat a obrany 1...b1D(J), c1D(J) vždy tri hrozby vylúčia. Pekné spracovanie témy Fleck. I. G.


Vzad << >> Vpred