Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 12. 1964)


Problém č. 155

Nils G. G. van Dijk, Nórsko

Originál pre Ľud









Mat 2. ťahom (7+4=11)


Problém č. 156

G. T. Pinot, Francúzsko

Originál pre Ľud









Mat 2. ťahom (6+6=12)



Kontrolná notácia: 155: bKh1 Dd3 Vf1 Sa4 Sc3 Jb5 Pc4 (7), čKa2 Sa1 Pb2 c2 (4) – dvojťažka, 156: bKe6 Vb4 Vd6 Se1 Sf7 Pb3 (6), čKc5 Va6 Sa5 Pa7 b6 c7 (6) – dvojťažka.



Problém č. 157

V. N. Karnov, SSSR

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (8+3=11)


Kontrolná notácia: 157: bKe7 Db8 Ve3 Sd1 Jc7 Jg3 Pc3 h2 (8), čKf4 Jc4 Jh3 (3) – dvojťažka.

V prvých dvoch úlohách skladateľov svetového mena nájdete spracovanú nám už známu tému Fleck (v oboch úlohách po úvodníku hrozia 4 maty!), v č. 157 (je bez diagramu) iste zaujmú predĺžené obrany oboch jazdcov.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 143 (Zappas) z 21. 10. 1964. Zvodnosť 1.Ve1? 1...V~, V:d5 2.Je3, Vc1 mat, viazne na 1...Ve4! Zvodnosť 1.Vb1? 1...V~, V:d5 2.Jb6, Vc1 mat, viazne na 1...K:d5. Rieši 1.Df1 tempo, 1...V~, V:d5, K:d5 2.D:d3, Dc1, Df7 mat. Výborná trojfázová zámena dvoch matov po dvoch zvodnostiach. Trochu vadí hrubé vyvrátenie po 1.Vb1? K:d5!

Riešenie problému č. 144 (Wirtanen) z 21. 10. 1964. Zd. hry 1...Db1, Sc8, Je3 2.S:d4, D:d5, Df4 mat. Úvodník 1.J6g7 hr. 2.Df5 mat, tieto maty mení 1...Db1, Sc8, Je3 2.Ve6, V:d5, D:e3 mat. Perfektná zámena troch matov s jednotným obsahom pred a po úvodníku svedčí o veľkom majstrovstve autora. I. G.


Vzad << >> Vpred