Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 12. 1964)


Problém č. 153

Pavol Jankovič, Kociha

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 154

Ing. A. Janovčik, Rumunsko

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 153: bKf1 De3 Sd6 Sd7 Jb7 Jd2 Pc2 (7), čKd5 Vc6 Sb8 Jf2 Pe4 (5) – dvojťažka, 154: bKh7 Dc8 Vc7 Sb8 Je6 Pa7 (6), čKa8 Va4 Sd5 Pe4 (4) – dvojťažka.

V prvej veľmi dobrej úlohe mladého slovenského problémového talentu si nezabudnite všimnúť zvodnosť 1.Jf3? a obrany 1...Kc4, Vc4 2.Db3, Dg5 mat. Po správnom úvodníku vyjdú tieto maty už na iné obrany – teda zámena obrán po zvodnosti (téma Ruchlis). V rumunskej skvele konštruovanej úlohe si všimnite zdanlivé hry 1...V:a7, S:e6. Riešenie zašlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 142 (Rizzetti) zo 14. 10. 1964. Zd. hry 1...Sd6, d6 2.Da2, De7 mat. Zvodnosť 1.Db8? hr. 2.De5 mat, mení maty 1...Sd6, d6 2.Db3, D:e8 mat a viazne len na 1...Sb2! Rieši 1.Dd4 hr. 2.De5 mat a maty po 1...Sd6, d6 sú opäť zamenené 2.Dc4, Ve7 mat. Trojfázová zámena dvoch matov spojená so vzájomným prerušovaním pôsobnosti strelca a pešiaka (téma známa pod menom Grimshaw, klasicky spracovaná s vežou a strelcom). Skvelá úloha, ktorá má nádej na popredné umiestnenie v Ľude. Trochu vadí iba slabší úvodník, ktorý uvádza dámu do hry – to však strategická jednota tematických variantov 1...Sd6, d6 v zdanlivých hrách, zvodnosti a v riešení vysoko vyžaduje.

Zo skladateľských súťaží. Redakcia časopisu "Večerný Kijev" vypisuje medzinárodný turnaj v skladaní šachových úloh v týchto kategóriách: dvojťažky (rozhodca J. Gordian, Kijev), trojťažky a mnohoťažky (A. Moldavanskij, Kijev), štúdie (F. Bondarenko, Dnepropetrovsk), pomocné maty a samomaty (A. Smogorževskij, Kijev). Úlohy treba zasielať najneskôr do 31. 12. 1964 na adresu: Redakcia gazéty Večirnij Kijev, Kijev, ul. Sverdlova 19, SSSR vyhotovené vo dvoch exemplároch na diagramoch (tlačených alebo kreslených). V každom oddelení budú udelené 3 ceny, 3 čest. uznania a 3 pochvalné zmienky. I. G.


Vzad << >> Vpred