Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 10. 1964)


Problém č. 142

Dante H. Rizzetti, Argentína

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+5=11)Kontrolná notácia: bKe2 Da7 Vf7 Sf6 Pe4 g6 (6), čKe6 Sa3 Se8 Pc6 d7 (5) – dvojťažka.

V dnešnom peknom pozdrave z ďalekej Argentíny si všimnite maty po 1...Sd6, d6. Ako sa maty zamenia po zvodnosti 1.Db8? a v riešení?

Pozor! Riešenie od tohto dňa zasielajte už na adresu: Redakcia Ľudu, Bratislava, Michalská 3/I s poznámkou ŠACH pri adrese.

Upozorňujeme riešiteľov, že problémami č. 140 (Croes): bKh8 Dd4 Vc3 Sd8 Je3 Pc6 (6), čKd6 Db8 Sc8 Jc7 Pd5 e7 (6) – mat 2. ťahom a č. 141 (Nemček): bKh1 Dh7 Ve3 Sg1 Ja1 Pb2 c2 (7), čKd4 Ja3 Jd2 Pc5 d5 (5) – mat 2. ťahom, uverejnenými dňa 7. 10. 1964, sa začala nová štvrťročná riešiteľská súťaž o hodnotné vecné ceny. Ich riešenia môžete zaslať do 8 dní na adresu redakcie.

Oprava. Z textu minulej rubriky vypadol 1. riadok. Správne malo byť: Body možno získať: za vyriešenie dvojťažky dva body, trojťažky tri body atď.

Spartakiádna súťaž. Sekcia šachu OV ČSTV vypisuje z príležitosti III. celoštátnej Spartakiády súťaž v skladaní šachových problémov v týchto oddeleniach: Dvojťažky (rozhodca Ing. B. Formánek), trojťažky (Ing. I. Mikan) a štúdie (prof. L. Prokeš). Súťaže sa môže zúčastniť každý čs. autor s výnimkou majstrov športu a kandidátov majstra športu s ľubovoľným počtom úloh. V každom oddelení budú udelené 3 ceny, čestné uznania a pochvalné zmienky. Úlohy treba zasielať do 28. februára 1965 na adresu: Ing. Josef Horák, Komenského 603, Kyjov, okr. Hodonín. Výsledok bude zverejnený 12. 6. 1965 a obdržia ho všetci účastníci vo zvláštnej cyklostylovanej publikácii.

Riešenie problému č. 121 (Horňák) z 12. 8. 1964. 1.Jc4 tempo, 1...Ka4 2.Da5 ale aj Dd7 mat, čo je škodlivý duál (max. 3 body). Autor opravuje úlohu preložením bSf8 na c3. 1.Ja4 tempo, 1...K:a4, Ka6, Kc4, Kc6 2.Da5, Db6, Dd3, Dd7 mat. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy mimo riešiteľskú súťaž.

Riešenie problému č. 122 (Horňák) z 12. 8. 1964. 1.Dc7 tempo, 1...c2, d6, e5, J:c7, J:f4, f:g5 2.D:c2, Dh7, D:d7, Se4, D:f4, De5 mat. Na prvotiny dobré úlohy. V. Buňka, Kutná Hora.

Riešenie problému č. 123 (Neumann) z 19. 8. 1964. Pokusy 1.Dg3?, Df4? viaznu na 1...Sd6!, d6! Preto 1.De5 hr. 2.Jb8 mat, 1...d6, Sd6, Jb6 2.Dc3, D:e4, Dc7 mat. Jednoduchá téma pokusov. I. G.


Vzad << >> Vpred