Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 8. 1964)


 

Problém č. 120

Ondrej Onderčanin, Bratislava

Originál pre Ľud









Mat 2. ťahom (5+4=9)


Problém č. 121

Vojtech Horňák, Bratislava

Autorova prvá skladba

Originál pre Ľud









Mat 2. ťahom (5+1=6)



Kontrolná notácia: 120: bKd6 Dh5 Se1 Sf1 Jd5 (5), čKd4 Vd3 Se4 Pg3 (4) – dvojťažka, 121: bKe8 Dd8 Sf8 Jb6 Jc1 (5), čKb5 (1) – dvojťažka.



Problém č. 122

Vojtech Horňák, Bratislava

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Kontrolná notácia: 122: bKf3 Da5 Sb7 Sf4 Pg5 h5 (6), čKf5 Jd5 Pc3 d7 e6 f6 (6) – dvojťažka.

Ďalšie úlohy pre našu skladateľskú súťaž sú tentoraz od našich začínajúcich autorov, a preto ich treba posudzovať tentoraz aj miernejšie. V jednoduchom č. 120 nájdete v hlavnom variante otváranie línie. Č. 121 a 122 (je bez diagramu) sú autorove prvotiny. Prvá obsahuje tému hviezda, druhá štyri varianty s otváraním línií.

Riešenie problému č. 110 (Godal) z 1. 7. 1964. 1.g3 tempo, 1...f:g3, h:g3, V:g3, K:g3, Jf1 2.Va4, Jf6, Dd7, Dg1, D:f3 mat. Jednoduché, ale svieže blokovanie poľa g3 troma rôznymi kameňmi.

Riešenie problému č. 111 (Valuška) z 1. 7. 1964. Zvodnosti 1.Dh5? 1...Kb4, b4 2.D:g4, De8 mat a 1.Dh6? 1...Kb4, b4 2.Df4, Dc6 mat, viaznu na 1...b2! a podobne aj 1.Dh7?, Dh8?, K~? Preto riešenie: 1.Dd1 tempo 1...Kb4, b4 2.Dd4, Dd7 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, pravda, znehodnotená rovnakým vyvrátením všetkých zvodností.

Výsledok riešiteľskej súťaže apríl–jún uverejníme nabudúce. I. G.


Vzad << >> Vpred