Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 8. 1964)


Problém č. 123

Bernhard Neumann, NDR

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (5+7=12)


Problém č. 124

Waldemar Tura, Poľsko

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (8+3=11)Kontrolná notácia: 123: bKe8 Db8 Vb5 Ja6 Pa4 (5), čKc6 Se4 Se7 Ja8 Jf8 Pd7 f7 (7) – dvojťažka, 124: bKd6 Vb7 Sa8 Sg5 Jc6 Jd4 Pc3 e5 (8), čKe4 Se1 Pd3 (3) – dvojťažka.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok riešiteľskej súťaže apríl–jún 1964

Problémy č. 82 až 109, max. dosiahnuteľný počet bodov 77. I. cena, 77 bodov Štefan Boška (Hliník nad Hronom), vyhráva holiacu súpravu. II. cena, 76 bodov Ján Valuška (Zvolen), vyhráva klubovú šachovú súpravu. III.–IV. cena, ex aequo, 75 bodov: Ján Agarský (Standtnerová Dolina) a Zdeněk Mašek (Beroun) vyhrávajú vreckové šachy.

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 15 bodov, vyhrávajú žrebom šachové pečiatky: Ján Baxa (Český Těšín), Vojtech Horňák (Bratislava), Milan Nemček (Stankovany) a Ladislav Zvada (Biele Vody).

Poradie ďalších riešiteľov: 74 b.: V. Buňka, M. Nemček a J. Piecka, 73 b.: A. Ančin, 69 b.: Z. Labai, 67 b.: V. Horňák, Ing. J. Karel a L. Zvada, 65 b.: J. Baxa, D. Zbihlej, 61 b.: I. Pukluš, M. Skokan a ŠK pri ZDŠ Nižný Žipov, 59 b.: I. Dzuriš, 57 b.: J. Fábry, J. Fabiny, B. Lukáč, O. Onderčanin a A. Zvada, 51 b.: J. Kandera a J. Major, 50 b.: J. Žatko, 28 b.: M. Rezák a M. Smreková, 26 b.: J. Ličko, 25 b.: F. Smrek, 24 b.: Ľ. Herrmann, 22 b.: J. Moravčík a Š. Sovík, 14 b.: A. Gajarský, 8 b.: T. Kollár, 4 b.: P. Antolík, J. Chovanec, Fr. Machovich a K. Suchár.

Námietky proti výsledku turnaja zašlite do 5 dní na adresu administrácie. I. G.


Vzad << >> Vpred