Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 10. 1964)


Problém č. 143

Byron Zappas, Cyprus

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 144

Erkki A. Wirtanen, Fínsko

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: 143: bKa5 Dh3 Vb6 Ve3 Sh8 Jd5 Pa2 (7), čKc4 Vd4 Pc5 d3 d6 (5) – dvojťažka, 144: bKg8 Df3 Vd6 Sc3 Je6 Je8 (6), čKe5 Db6 Sb7 Jd4 Jg2 Pd5 (6) – dvojťažka.

V prvej úlohe nášho stáleho prispievateľa z Cypru nájdete trojfázovú zámenu dvoch matov po dvoch zvodnostiach (pokúste sa ich nájsť). V č. 144 vynikajúceho skladateľa z krajiny tisícich jazier si všimnite, aké maty sú pripravené na ťahy čierneho po 1...Db1, Sc8, Je3 (f4, h4). Ako sa maty zamenia po úvodníku? Riešenie zašlite do 13 dní na adresu Redakcia Ľudu, Bratislava, Michalská 3/I s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 124 (Tura) z 19. 8. 1964. Tematické pokusy 1.Jc~?, Jb4? viaznu na 1...d2!, S:c3! Pokusy 1.V~?, Vb4? viaznu v obrátenom poradí 1...S:c3!, d2! a v tom je vlastne hlavný vtip úlohy, ktorý väčšine riešiteľov ušiel. Rieši 1.Vh7 hr. 2.Jc~ mat, 1...d2, S:c3 2.Jb4, Vh4 mat.

Riešenie problému č. 125 (Szwedowski) z 26. 8. 1964. Autorova intencia 1.Jf2 tempo a žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.Ve8+ (max. 4 body).

Riešenie problému č. 126 (Pittich) z 26. 8. 1964. Zd. hry 1...J:b2, Jc5 2.Se1, Se7 mat. Rieši 1.Va6 hr. 2.Va4 mat a maty po 1...J:b2, Jc5 sa vzájomne vymenia 2.Se7, Se1 mat.

Riešenie problému č. 127 (Valuška) z 26. 8. 1964. Zvodnosť 1.h3? tempo, 1...Kf7, Kf5 2.Dh5, Df6 mat, viazne na 1...d6! Preto 1.Sd6 tempo a maty na ťahy kráľa sa vzájomne vymenia. Sympatická úloha.


Vzad << >> Vpred