Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 11. 1964)


Problém č. 151

Nikolaj O. Dolginovič, SSSR

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 152

Eduard Livšic, SSSR

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 151: bKe2 Dh1 Vf8 Vg2 Sb1 Pg6 (6), čKg5 Vh4 Pb2 g4 h3 h6 (6) – dvojťažka, 152: bKa1 Dd8 Vh4 Sd6 Sh5 Pa2 e2 (7), čKa4 Vb4 Pa5 a6 b5 (5) – dvojťažka.

Riešenie dnešných dvoch veľmi dobrých sovietskych úloh, v ktorých treba dať pozor na zvodnosti, zašlite do 13 dní na adresu Redakcia Ľudu, Bratislava, Michalská 3/I s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok riešiteľskej súťaže júl–september 1964

Problémy č. 110 až 139, max. dosiahnuteľný počet bodov 75. I. cena 72 bodov: Anton Galan (Žilina), II.–IV. cena ex aequo 71 bodov: Demeter Zbihlej (Žilina), Gejza Zolnay (Prievidza) a Jozef Žatko (Chynorany).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 15 bodov vyhrávajú šachové pečiatky: Zoltán Labai (Milanovce), Jozef Ličko (Košice), Ondrej Onderčanin (Bratislava) a Koloman Suchár (Prešov). Výhercom srdečne blahoželáme. Poradie ďalších riešiteľov: 71 bodov: J. Agarský, 70 b.: V. Horňák, Z. Labai a M. Nemček, 68 b.: T. Kollár a L. Zvada, 66 b.: Z. Mašek, 65 b.: G. Pekár a V. Buňka, 64 b.: J. Baxa, 63 b.: J. Ličko Ľ. Tóda a Ľ. Tománek, 50 b.: K. Suchár a J. Zatkalík, 46 b.: I. Dušan, O. Onderčanin, S. Kňazovický a S. Nosáľ, 30 b.: Š. Boška, Š. Čarnogurský a M. Skokan, 28 b.: A. Ančin, I. Pukluš a Š. Socha, 22 b.: I. Dzuriš, 12 b.: J. Major, 6 b.: J. Laincz. Námietky proti výsledku turnaja zašlite do 5 dní na adresu redakcie. I. G.


Vzad << >> Vpred