Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 9. 1964)


Problém č. 134

Espen Backe a

Nils G. G. van Dijk, Nórsko

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+6=12)


 

Problém č. 135

Pascal Di Scala, Francúzsko

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: 134: bKe1 Dc1 Ve2 Vh4 Je4 Jg4 (6), čKd3 Vf8 Jd7 Jf1 Pb4 e5 (6) – dvojťažka, 135: bKd6 Dd1 Va4 Sg3 Jb2 Jc6 (6), čKe3 Sd2 Sh3 Jb4 Pb3 e4 (6) – dvojťažka.Problém č. 136

Vasilij N. Kupčik, SSSR

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+5=11)


Kontrolná notácia: 136: bKh2 Df8 Vf2 Sc6 Jg3 Pc4 (6), čKe3 Je1 Pb6 d4 g6 (5) – dvojťažka.

V č. 134 popredných nórskych skladateľov nájdete zámenu dvoch matov po zvodnosti (pokúste sa ju nájsť) spojením s témou polobatérie jak vo zvodnosti, tak aj v riešení, čo je skutočne veľký výkon. V č. 135 si všimnite zdanlivú hru 1...Jd3 a v č. 136 (je bez diagramu) zd. hry 1...Jf3+, d3. Ako sa maty zamenia po úvodníku? Riešenia zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 118 (Hermanson) z 5. 8. 1964. Zd. hry 1...d5, f5 2.Sg4, Sc4 mat. Zvodnosť 1.Db4? hr. 2.De4 mat, 1...d5, f5 2.Jg7, D:d6 mat a maty sa zamenili s blokovaním poľa viazne na 1...Ke7! Preto 1.Dh4 hr. 2.De4 mat, 1...d5, f5 2.D:f6, Jc7 mat – opäť zámena s blokovaním poľa! Vedľajšie varianty 1...Kd5, Kf5, Ke7 2.Dc4, Dg4, D:f6 mat. Trojfázová zámena dvoch matov so 6 blokovaniami poľa – to je veľký problém, ktorý kandiduje na popredné umiestenie. Škoda, že na najsilnejšie ťahy kráľa (Kd5, f5, e7) nie sú z pozície pripravené maty. I. G.


Vzad << >> Vpred