Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(28.2.2004)


Skladba č. 228Juraj Brabec

1. pochvala

Šachové umenie 1984

Mat 2. ťahom (12–4)

b) Pc4 na c3Medzi najdôvtipnejšie námety modernej dvojťažky patrí tzv. Djuraševićova téma. Ide o špeciálnu cyklickú zámenu: v prvej fáze (napríklad v prvej pozícii z dvojčiat) biely zahrá 1.A!, čím vytvorí hrozbu 2.B mat, a po obrane 1...a dá 3.C mat; v druhej fáze (druhej pozícii z dvojčiat) vychádza 1.B!, hrozí 2.C mat, 1...a 3.A mat. Názorným príkladom je dvojťažka na diagrame. Pozícia a) má riešenie 1.Db8 hrozí 2.d7 mat a po obrane 1...Kf4 nasleduje 2.Sg3 mat. Pozícia b) vznikne premiestnením bieleho pešiaka, čo zásadne zmení situáciu, ako sa čitatelia sami presvedčia. Tému r. 1981 prvý raz spracoval srbský skladateľ Branislav Djurašević, ale iba s použitím exofigúr. V ortodoxnej dvojťažke sa mu to podarilo až o rok, a to s premiestnením čierneho kráľa. Ešte 15 mesiacov muselo uplynúť, kým vznikla uvedená dvojťažka nášho známeho medzinárodného majstra, v ktorej sa prvý raz premiestňoval nie čierny kráľ.

Kontrolná notácia: a) b. Kh6 Da8 Va6 Vg1 Sc8 Sh4 Jc2 Jd2 Pc4 d5 d6 g4 (12), č. Ke5 Sa1 Jd1 Jh7 (4), b) Pc4 premiestniť na c3; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 227 (Kralin – biely vyhrá): 1.Kf2 f4! 2.d7! (nestačí 2.h:g5? h4! a čierny ľahko zremizuje) 2...f:g3+ 3.Kg1 g4! a teraz nejde 4.d8D,S? pat, ani 4.d8J? K:h4 5.Jf7 Kh3 6.J:e5 h4 a biely, ak chce zrušiť pat, dokonca dostane mat 7.J:g4? K:g4 8.e5 h3 atď; vychádza len 4.d8V! K:h4 5.Vg8! (nie 5.Vd7? Kg5 6.V:a7 h4 7.Vg7+ Kf4 8.a7 h3 9.Vh7 h2+ 10.V:h2 g:h2+ 11.K:h2 g1D+ 12.K:g1 S:c4 a vyhrá čierny, ani 5.Ve8? Kg5 6.V:e5+ Kg6 s remízou) 5...Kh3 6.Vg6 Kh4 (6...h4 7.Vb6) 7.Vg7 Kh3 8.Vb7 h4 (8...Kh4 9.V:a7) 9.Vb6 a:b6 10.a7 b5 11.a8J! (dáma nestačí) 11...b4 12.Jc7 b3 13.Je6 b2 14.Jg5 mat. Naozaj zaujímavá a poučná štúdia s dvoma premenami na slabšie figúry. (ff)


Vzad <<  >> Vpred