Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 3. 1995)


Problém č. 2519

Hrvoje Bartolović, Chorvátsko

I. cena

Magasinet 1956/1

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 2520

Horacio Musante, Argentína

I. cena

The British Chess Magazine 1956

Mat 2. ťahom (7+7=14)Kontrolná notácia: 2519: bKb2 Dc4 Vb4 Sd1 Se5 Jg8 Jh4 (7), čKg5 Vf6 Sd7 Se7 Pd2 (5) – dvojťažka, 2520: bKh8 Dg7 Va4 Sg8 Jf4 Jg4 Pf3 (7), čKf5 Ve1 Vh2 Jg1 Pe7 f6 h7 (7) – dvojťažka.

V č. 2519 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme riešenia, tematickej zvodnosti a zdanlivých hier 1...Vf5, Sf5 (Z–32–26) v spojení s témou Grimshaw. Č. 2520 má o jednu fázu viac (dve zvodnosti 1.Jg2? a 1.Je6?, zdanlivé hry 1...Je2, Jh2 a riešenie). Škodlivým motívom je zaclonenie (Z–42–28).

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2501 (Meľničenko) z 26. 1. 1995. 1.Sh5 tempo, 1...Kf2, Kf4, Kd2, f4, d2 2.Sd4, Df3, Dc1, De1, Df3 mat. Vzdušná miniatúrka s viacerými variantmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Kováč z Bratislavy.

Riešenie problému č. 2502 (Meľničenko) z 26. 1. 1995. 1.Vf5 S:f5 2.Jd4! Sc2 3.J:c2 mat, 1...Sa4 2.Vf1+ Sd1 3.V:d1 mat. Riešenie v štýle Lepuschütza a Zeplera z 50-tych rokov je korunou predúvodníkového obsahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane A. Kalinová z Trnavy.

Riešenie problému č. 2503 (Sarkic) z 2. 2. 1995. Zvodnosť 1.Jd6? hr. 2.Jf7 mat, 1...b6, Vc7, Vf3, Sf4 2.d4, Jd3, Jf3, D:f4 mat, viazne na 1...b5! Rieši 1.J:e3 hr. 2.Jc4 mat, 1...D:e3, Vc:e3, Vh:e3, S:e3 2.d4, Jd3, Jf3, Df4 mat. Len polovičná tematická presnosť: obrany z riešenia spĺňajú antiduálový princíp, ovšem maty po obranách vo zvodnosti vychádzajú aj v riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane E. Galko z Trenčína.

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž o peňažné ceny. Bude sa riešiť iba 26 šachových skladieb.


Vzad << >> Vpred