Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 9. 1983)


Problém č. 997 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 3. ťahom (13–11)Kontrolná notácia: b. Kd6, Vd2, Vg3, Sd5, Sd8, Ja1, Jh2, Pb2, b4, c6, e6, f2, f4 (13), č. Kd4, Va5, Vh5, Jc5, Je5, Pb3, b7, c4, d3, e4, f7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Okrem riešenia problému, ktoré je potrebné zaslať do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese, budeme netrpezlivo očakávať aj názory riešiteľov hlavne na netypický úvodník v riešení tejto trojťažky.


Riešenie problému č. 990 (P. Durst – +): 1.a8D a1D 2.D:a1 S:a1 3.g7 b2 4.g8J+! Kf5 5.Jh6+ Kf6 6.Jg4+ Kf5 7.Kg7! b1D 8.Kf7! hrozí Je3 alebo Jh6 mat. 8...Db6 9.Jc6! a čierny nemôže zabrániť matu 9...D:c6, d:c6, Sg7 10.Je3, Jh6, J:e7. Autorov zámer, postavený na bezmocnosti druhýkrát premenenej dámy, má však aj chybu krásy: duálové pokračovanie, ktoré umožňuje bielemu ešte rýchlejší priebeh riešenia – 2.Dd5 s hrozbou 3.Df7. Iba dvaja riešitelia uviedli obidve pokračovania, jedenásti objavili autorovu myšlienku a dvanásti riešitelia zaslali riešenie s duálovým pokračovaním. Za problém bolo možné získať maximálne 6 bodov.


Riešenie problému č. 991 (J. Krištofóry – 2X): 1.Jc4 tempo, 1...K:c4, K:c6, Ke4, K:e6 2.Da2, Df3, Df3, Df7 mat. Klasická hviezdicová téma s dobrou konštrukciou a pekným úvodníkom. Dvadsaťosem riešiteľov získalo 2 body, jeden riešiteľ prehlásil problém za neriešiteľný.


Doplnenie riešenia štúdie č. 984 (M. Hlinka): Niektorí riešitelia nevidia nutnosť 5. ťahu čierneho e1D! a uvádzajú ťah 5...h2!, ktorý vraj zaručí čiernemu výhru. Teda po 5...h2 nasleduje: 6.V:g7+ Kh8 7.Vg8+ Kh7 8.Vg7+ Kh8 a remíza opakovaním ťahov, lebo po 6...S:g7 7.S:g7! nasleduje nebrániteľné 8.g6 mat. Po 5...g2 ide 6.S:g7 S:g7 (hrozilo 7.Vh6 mat) 7.V:g7+ Kh8 8.g6 alebo Vg6 s nebrániteľným matom.

Po zverejnení riešenia sme dostali list od F. Palušku v ktorom rozoberá riešenie problému. Jeho názory podrobíme ešte hlbšej analýze, takže k tomuto problému sa ešte v budúcnosti vrátime. Ide o tvrdenie, že biely vyhrá aj pri najlepšej hre čierneho, a to 1.Kf7 Sd4 2.Sc5 S:b2 3.Sb4! Se5 4.Ve6 a biely vyhrá. Čo však vznikne po 3...g2!? Budeme očakávať ešte aj ďalšie názory našich stálych riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred