Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(9.12.2009)Skladba č. 513Wieland Bruch

III. cena

Schach-Aktiv 1999

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia: b. Kf1 De2 Vg6 Sa1 Sf7 Jb5 Jh3 (7), č. Kf5 Vf4 Sh6 Jf8 Pa2 c7 d4 f2 h4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Nemecký medzinárodný majster Wieland Bruch (nar. 20. mája 1961) uverejnil dosiaľ 396 skladieb, z toho 320 dvojťažiek, 43 trojťažiek, 25 štúdií a 8 mnohoťažiek. V skladateľských súťažiach získal 276 vyznamenaní, z toho 152 cien, v Albumoch FIDE dosiahol 65 bodov (do roku 2003). Úspešný bol aj vo WCCT a WCCI (4 skladby na 2.-5. mieste). Vedie rubriky dvojťažiek v Die Schwalbe a Idee&Form, je spoluautorom zbierky skladieb S. Brehmera (1996).

Riešenie šachovej skladby: Zvodnosť 1.Ve6? tempo 1...Vg4, d3, Sg7, Vf3(Ve4), Jf8~ 2.De5, Vf6, Dh5, De4, Sg6 mat, 1...Sg5!, riešenie 1.De7 tempo 1...Vg4, d3, Sg7(Sg5), Vf3, Ve4, Jf8~, c7~ 2.Vf6, De5, Vg5, J:d4, Df6, De6, Jd6 mat. Jedna recipročná a ďalšie "obyčajné" zámeny matov.


Vzad <<  >> Vpred