Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(2.12.2009)Skladba č. 512Ignaas Vandemeulebroucke

I. cena

Probleemblad 1985

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (6–6)Kontrolná notácia: b. Kg3 Dc1 Sd5 Sg1 Pb2 e3 (6), č. Ke5 Vb3 Ve2 Je6 Pc5 f5 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.

Belgický šachový skladateľ Ignaas Vandemeulebroucke (nar. 17. apríla 1934) je autorom okolo 400 skladieb (dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek, pomocných matov a iných). V skladateľských súťažiach získal 10 vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 2 body. Bol vedúcim viacerých rubrík v Belgicku a Kanade (medzi iným 35 rokov v Echiquier Belge), organizátorom riešiteľských súťaží a funkcionárom v medzinárodnej organizácii.

Riešenie šachovej skladby: I. 1.Vb:e3+ Sf3 2.Kd4 Dc3 mat, II. 1.Ve:e3+ Kh4 2.Kf4 Sh2 mat. Analogická hra čiernych veží a vzájomná výmena funkcií bielej dámy s čiernopoľným strelcom.


Vzad <<  >> Vpred