Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29. 1. 1991)


Problém č. 737

R. Beugelsdijk a Cor Goldschmeding

III. cena

"Spišská borovička" 1990

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka7 De1 Ve3 Vg7 Sb7 Sd6 Jd8 Pd3 d5 (9), č. Kd4 Va5 Vf6 Ja4 Jb2 Pa6 b4 c4 e6 h5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Holandským autorom sa podarilo uskutočniť totálny cyklus hrozieb a matov, i keď pri rozličných obranách v jednotlivých fázach: 1. zvodnosť 1.Vgg3? hrozí 2.Ve4(A) mat, 1...e:d5, Jc5 2.Jc6(B), Se5(C) mat (1...Vf3 2.J:e6 mat, 1...Jc3!), 2. zvodnosť 1.Vg5? hrozí 2.Jc6(B) mat, 1...Vc5, c:d3 2.Se5(C), Ve4(A) mat (1...Vf5 2.J:e6 mat 1...e5!), riešenie 1.Vc7 hrozí 2.Se5(C) mat, 1...J:d3, V:d5 2.Ve4(A), Jc6(B) mat (1...Vf5 2.J:e6 mat). Spracovať rovnaký cyklus (ABC–BCA–CAB) pri tých istých obranách čierneho je mimoriadne náročná záležitosť a sotva sa niekomu podarí. Vzniká však otázka, ako bude rozhodca posudzovať trojfázový cyklus s rozličnými obranami v porovnaní s dvojfázovým pri rovnakých obranách (ktorého príkladom bol problém 732). Bude treba zrejme vytvoriť skladby oboch typov a potom už len čakať na verdikt. – Ako sa zatiaľ ukazuje, záujem našich autorov o dvojťažky a pomocné maty značne prevažuje nad trojťažkami a mnohoťažkami...

Na minuloročnom svetovom stretnutí šachových skladateľov a riešiteľov v španielskom Benidorme sa opäť uskutočnil rad súťaží. Z nich nás najviac zaujala tá, ktorú rozhodoval Peter Gvozdják. Ani nie preto, že trofejou bola fľaša slovenského alkoholu, ale pre tému totožnú so súčasným zápasom Lotyšsko – Slovensko.


Vzad <<  >> Vpred