Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(20. 11. 1953)


Úloha č. 511

Juraj Bosák, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+7)


Štúdia č. 5

Břetislav Soukup-Bardon, Praha

Originál pre Prácu – miniatúra.

Biely remizuje (3+3)Kontrolná notácia: 511: b. Kc4, De7, Vd1, Sc1, Ja6, Jf7, Pc5, d4, e2 (9), č. Ke4, Vd5, Sh2, Je6, Jf6, Pf5, h6 (7), mat 2. ťahom, 5: b. Kd5, Sh1, Jb3 (3), č. Kf1, Ve1, Pa2 (3), biely remizuje. Čo vyjde vo dvojťažke na ťahy čiernej veže? = Štúdia známeho českého skladateľa predvádza boj čierneho o uplatnenie pešiaka a2, bielemu sa však vtipným druhým a tretím ťahom podarí zabrániť jeho premene. Za úplné riešenie: 5 bodov! – Štúdia je v našej rubrike zriedkavosťou pre nedostatok slovenských skladateľov; bolo by treba, aby sa naši šachisti viac zaoberali týmto druhom šachovej skladby a pokúsili sa sami niečo zložiť. Dobré štúdie uverejníme! Riešenie do 14 dní.


Stav riešiteľskej súťaže

(riešenie úloh od č. 495 až do č. 505)

Knižnú odmenu vyhrávajú (viac ako 70 bodov): J. Rada 146, (vedľ. r. u č. 504), K. Bolgár 137, (hlavný variant a nerieš. č. 502, v. r. č. 504 a č. 505), Ľ. Herrmann 134 (v. r. č. 504), B. Pick 130 (hl. var. a nerieš. č. 502), J. Janček 116, A. Kniebügl 104 (dodat. aj č. 493), Ľ. Filo 103, J. Žatko 101 ( r. č. 504), M. Gajdošík 93, Trio mladých šachistov Zvolen 90, A. Farius 82 (v. r. č. 504), A. Rochlitz 72, Július Janček 71, V. Jurík 70 (dodat. aj č. 493 a v. r. č. 504), J. Švec 70.

Ďalej: L. Salai 68 (dodat. aj č. 494 a hlavný variant a nerieš. č. 502), S. Čerba 56, L. Rovesný (hl. var. a nerieš. č. 502) 49, V. Potočný 48, F. Urban (hl. var. a nerieš. č. 502) 42, J. Horvát, Bánovce a Ing. D. Veselý 41, J. Sekula 38, J. Horvát, Komjatice 35, J. Kováčik 23, Š. Suchý 19 (hl. var. a nerieš. č. 502), M. Roziak a V. Valek 18, F. Kreheľ 8, M. Rybín 6, V. Kelemeca 5, Zveno mladých šachistov Zvolen 4, J. Srnanský 3.

Riešiteľov, ktorí neposlali riešenia aspoň 10 týždňov za sebou, v menoslove neuvádzame, ale máme ich v evidencii.

Odkaz redakcie: Mizra Bajcura, Zvolen: Správu prinesieme v najbližšom čísle.

Šachový oddiel Elektromontážnych závodov v Bratislave zohral priateľské šachové stretnutie s Presnou mechanikou, Stará Turá. Stretnutie sa skončilo víťazstvom EZ v pomere 5.5:2.5. – Na prvej šachovnici porazil E. Kozma z EZ Kročiana zo Starej Turej.

Riešenie úlohy č. 502 (Matějo): Autorov zámer 1.Va5 tempo, ale neriešiteľná na 1...Se8~ a Jf8~, pretože sme v notácii omylom neuviedli bieleho Ph4. Na to nás upozornili viacerí riešitelia. – Za udanie zámeru a neriešiteľnosti priznávame riešiteľom 2+1 body.

Riešenie úlohy č. 503 (Dr. Palkoska): 1.Sd6 hrozí 2.Je7 – dve predĺžené obrany Jf7.

Riešenie úlohy č. 504 (Formánek–Sečkár): 1.g3 hrozí 2.D:e7 mat, 1...V:e4 2.V:g5 mat, 1...S:e4 2.Sd4 mat, 1...J:e4 2.Jc6 mat, 1...e6 2.Df4 mat, 1...g:h5 2.Df5 mat, 1...K:e4 2.Dd5 mat. – Prvé tri varianty predstavujú tzv. tému Stocchi – blokovanie voľného poľa č. kráľa troma figúrami s troma rozličnými matmi. Pekné využitie Vh5, ale vedľajšie riešenie 1.Sh2+!


Vzad <<  >> Vpred