Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(16. 10. 1953)


 

Úloha č. 503

Dr. Emil Palkoska, Praha

Rekonštrukcia č. 467 Práca 1953

Mat 2. ťahom (8+9)


Úloha č. 504

Bedrich Formánek, Bratislava

a Miloš Sečkár, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: 503: b. Kh2, Ve3, Vg4, Sb3, Se7, Jc8, Pg5, h3 (8), č. Kf5, Da2, Vg7, Sa8, Jb8, Jf7, Pc2, d2, g6 (9), mat 2. ťahom, 504: b. Ka4, Df7, Vh5, Sg1, Jb4, Pc3, c5, e4, g2 (9), č. Ke5, Vd1, Ve1, Sg5, Sh1, Jd2, Pa3, e7, g6 (9), mat 2. ťahom. Vo dvojťažke č. 503 predĺžená obrana, v druhej tzv. "téma Stocchi". Riešenie do 14 dní.


Turnaj kandidátov majstrovstiev sveta – Zürich, október 1953

Francúzska obrana

Biely: V. Smyslov (SSSR) – Čierny: G. Stahlberg (Švédsko)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 d:e4 5.J:e4! (lepšie ako 5.S:f6 g:f6! napr. 6.J:e4 f5! 7.Jc3 Sg7 8.Jf3 0-0 9.Dd2 c5 10.d:c5 Da5, s rovnakou hrou) 5...Se7 6.S:f6 S:f6 7.Jf3 Jd7 8.Sc4! (nová myšlienka, ktorá sa však v tejto partii plne osvedčila. Doteraz sa hrávalo 8.Sd3 c5! s vyrovnaním) 8...0-0 9.De2 Jb6 10.Sb3 Sd7 11.0-0 De7 12.Vfe1 Vad8 13.Vad1 Sa4 14.S:a4 J:a4 15.Db5! Jb6 16.c4 c6 17.Db3 Dc7? (umožní bielemu priamy útok na kráľa, no čierny v každom prípade už stál horšie) 18.J:f6+ g:f6 19.De3 Kg7 (na 19...J:c4 20.Dh6 čierny by nemal dobrú obranu) 20.Je5!! (prekvapujúci obrat! Na 20...f:e5 by nasledovalo 21.Dg5+ Kh8 22.Df6+ Kg8 23.Ve4 Vfe8 24.Vg4+ Kf8 25.Vg7 a proti hrozbám 26.V:h7 alebo 26.Dg5 niet dostatočnej obrany) 20...De7 21.Jg4 Vg8 22.Jh6! (tým je partia vlastne rozhodnutá, lebo pre hrozbu Jf5+ musí čierny dať kvalitu. Nasledovalo ešte): 22...Dc7 23.J:g8 V:g8 24.b3 Kh8 25.Dh6 Vg6 26.Dh4 Jd7 27.Ve3 Da5 28.Vh3 Jf8 29.Vg3 D:a2 30.V:g6 J:g6 31.D:f6+ Kg8 32.Df3 Dc2 33.Dd3! a čierny sa vzdal, lebo keď sa vyhne výmene dám, rozhoduje prielom d4–d5! (g. d.)


Turnaj kandidátov majstrovstiev sveta – Zürich, október 1953

Španielska hra

Biely: L. Szabó (Maďarsko) – Čierny: J. Averbach (SSSR)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 J:e4 6.d4 b5 7.Sb3 d5 8.d:e5 Se6 9.c3 Sc5 (aktívnejšie ako 9...Se7) 10.Jbd2 0-0 11.Sc2 (slabšie je 11.De2, napr. Sf5 12.J:e4 d:e4 13.Jg5 J:e514.J:e4 Dd3! a čierny úplne vyrovná hru. Boleslavský – Botvinnik, Moskva, 1941) 11...f5 (k ostrým zápletkám vedie 11...J:f2?! 12.V:f2 f6) 12.Jb3 (lepšie ako 12.e:f6 e.p.) 12...Sa7 13.Jfd4 J:d4 14.J:d4 S:d4 15.D:d4! (alebo 15.c:d4 f4 16.f3 Jg3?! so zložitou, ostrou hrou) 15...c5 16.Dd1 f4 17.f3 (nutné, ináč čierny by hral 17...f4–f3) 17...Jg5 18.a4! b4 19.h4? (oslabuje kráľovské krídlo. Správne bolo 19.c:b4 c:b4 20.Dd4! s jasnou prevahou bieleho. Teraz čierny zaujímavou remízovou kombináciou sa zachráni) 19...Jh3+!! 20.g:h3 D:h4 21.Vf2 (o niečo lepšie bolo 21.De1) 21...S:h3 22.Vh2 Vae8! 23.D:d5+ Kh8 24.Sd2 V:e5! (to je jadro kombinácie čierneho) 25.D:e5 (vynútené pre hrozbu Vg5+) 25...Dg3+ 26.Kh1 D:f3+ 27.Kg1 Dg3+ a remíza s večným šachom! (g. d.)


Vzad <<  >> Vpred